Skip to content

Napisz oprogramowanie

Project details

1. Aplikacja uruchamiana w trybie usługi Windows (Win7,8,10, server) – bramka HL7

FUNKCJA NASŁUCHU

2. Nasłuchuje TCP na wskazanym w pliku konfiguracyjnym porcie.

a) Otrzymany pakiet zapisuje do pliku txt o unikatowej nazwie we wskazanym w pliku konfiguracyjnym folderze i kodowaniu znaków.

b) Odsyła w ramach tej samej sesji IP:port pakiet z odpowiedzią ACK.

FUNKCJA NADAWANIA

3. Wysyła pakiet zapisany w każdym nowym pliku txt w folderze wskazanym w pliku konfiguracyjnym a po wysłaniu kopiuje plik do podfolderu i kasuje – na adres IP i port wskazany w pliku konfiguracyjnym w kodowaniu znaków wskazanym również w pliku konfiguracyjnym.

a) oczekuje na odpowiedź w formie pakietu w tej samej sesji i zapisuje ją pliku tekstowego o unikatowej nazwie z przedrostkiem “ACK” we wskazanym w pliku konfiguracyjnym folderze..

Awarded to:

Project budget: zł500 PLN
budget limits: zł90-750 PLN
number of bids:
average bids:

Do you have a similar project. Contact us now to help you get it done

Email
Project Type*

Awarded to:

Project budget: zł500 PLN
budget limits: zł90-750 PLN
number of bids:
average bids:

Project details

1. Aplikacja uruchamiana w trybie usługi Windows (Win7,8,10, server) – bramka HL7
FUNKCJA NASŁUCHU
2. Nasłuchuje TCP na wskazanym w pliku konfiguracyjnym porcie.
a) Otrzymany pakiet zapisuje do pliku txt o unikatowej nazwie we wskazanym w pliku konfiguracyjnym folderze i kodowaniu znaków.
b) Odsyła w ramach tej samej sesji IP:port pakiet z odpowiedzią ACK.
FUNKCJA NADAWANIA
3. Wysyła pakiet zapisany w każdym nowym pliku txt w folderze wskazanym w pliku konfiguracyjnym a po wysłaniu kopiuje plik do podfolderu i kasuje – na adres IP i port wskazany w pliku konfiguracyjnym w kodowaniu znaków wskazanym również w pliku konfiguracyjnym.
a) oczekuje na odpowiedź w formie pakietu w tej samej sesji i zapisuje ją pliku tekstowego o unikatowej nazwie z przedrostkiem “ACK” we wskazanym w pliku konfiguracyjnym folderze..

Skills: C# ProgrammingSoftware ArchitectureVisual Basic

Do you have a similar project. Contact us now to help you get it done

Email
Project Type*

Other freelancers

Responsive image

Augurs Technologies

Leading Tech Solutions Provider at Freelancer

4.9 (353 reviews)

Responsive image

Ismet A.

.NET/Blockchain Senior Developer & Project Manager

3.1 (25 reviews)

Responsive image

Borko R.

Senior full stack developer.

4.8 (17 reviews)

Responsive image

Ravikant P.

Wordpress/FIGMA/Shopify/Graphic Design/HTML/.NET

5.0 (435 reviews)

×

Hello!

Do you have an idea or project. Contact us and we'll get it done for you

× Do you have an idea or project?